www.gim10.pl
  GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHORZOWIE
STOP CYBERPRZEMOCY

Sprawozdanie z Dnia Bezpiecznego Komputera
w Gimnazjum nr 10 w Chorzowie


Cel imprezy, którą przeprowadziliśmy od 23 lutego do 06 marca było uświadomienie uczniom i rodzicom, co to jest bezpieczeństwo w Internecie, cyberprzemoc, jak korzystać bezpiecznie z plików dostępnych w sieci i nie łamać praw autorskich oraz ochrona przed zagrożeniami. Na zajęciach wychowawcy w klasach przeprowadzili krótką pogadankę na temat bezpieczeństwa w sieci, wykorzystując różne scenki rodzajowe i prezentacje multimedialną STOP CYBERPRZEMOCY-BEZPIECZEŃSTWO W SIECI. Następnie uczniom przydzielono zadania i podzielono na grupy. Wykonane zostały następujące prace:

• Gazetka klasowa z wypisanymi adresami stron internetowych i numerami telefonów instytucji, gdzie można zgłosić się po poradę lub pomoc(zdjęcie 1-3);
• Plakat, gdzie zamieszczono 5 zasad bezpiecznego korzystania z Internetu(zdjęcie 4-8);
• Na korytarzach szkolnych zawieszone zostały plakaty wykonane przez uczniów o bezpieczeństwie w sieci;(zdjęcia 9-10);
• W klasach trzecich uczniowie mieli za zadanie dodatkowo wykonać strony internetowe na temat bezpieczeństwa i zagrożeń Internetu. Najciekawsze strony Ani Kostyry i Remigiusza Madeja zostały umieszczone na naszej stronie internetowej.

W poniedziałek podsumowując tydzień akcji DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU "STOP CYBERPRZEMOCY" uczniowie uczestniczyli w prezentacji multimedialnej na temat Bezpieczeństwo w sieci z uwzględnieniem CYBERPRZEMOCY w sali gimnastycznej. 4 marca odbyły się zebrania rodziców gdzie, rodzice zostali zaproszeni do wzięcia udziału w prezentacji poświęconej bezpieczeństwu ich dzieci w Internecie. Tematyka wzbudziła spore zainteresowanie, bowiem część rodziców nadal nie do końca wie, jakie zagrożenia czyhają "w sieci" na ich pociechy. (zdjęcie 11-12) Na stronie internetowej www.gim10.pl cała akcja została opisana i udokumentowana zdjęciami. Nad całością czuwały p. Barbara Krause i p. Marzanna Broszczyk-Matwij.

Copyright 2005-2015 by My, All rights reserved.Hosted by XENIUM