www.gim10.pl
  GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHORZOWIE
EFS a nasza szkoła

ZOBACZ, CO TO EFS

Pracownia komputerowa - sala 39

W ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanego przez Unię Europejską „ PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ w 2006r” dnia 22 czerwca 2007r otrzymaliśmy pracownię komputerową. Jest to nowoczesna pracownia komputerowa, z której korzystają uczniowie od 1 września 2007r, wyposażona w:
- 1 Komputer SERWER firmy NTT
- 10 komputerów firmy NTT ( w tym 1 z nagrywarką DVD, portem FireWire)
- 11 monitorów firmy LG
- 1 drukarka sieciowa firmy Samsung
- 1 skaner A4 firmy HP
- 1 notebook firmy HP
- 1 wideoprojektor firmy NEC
- Pełne okablowanie sieciowe
- Oprogramowanie: Microsoft Small Business Server 2003 Premium Polish, Microsoft Office Professional Plus 2007 Polish, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie zabezpieczające przed wyświetleniem stron internetowych zawierających treści niepożądane (Opiekun Ucznia)
Pracownia komputerowa została zakupiona od firmy Konsorcjum firm BETACOM S.A i MCSI LTD Sp. z. o.o przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu i została przekazana nieodpłatnie szkole na własność o wartości brutto: 41 797,44 złotych. Wszystkie komputery mają dostęp do Internetu dzięki usłudze TPSA „INTERNET DLA SZKÓŁ” mają zainstalowane oprogramowanie antywirusowe firmy ARCABIT i oprogramowanie zabezpieczające przed wyświetlaniem stron internetowych zawierających treści niepożądane OPIEKUN UCZNIA
Nowa pracownia komputerowa oprócz lekcji informatyki wykorzystywana jest w szeregu zajęć pozalekcyjnych, takich jak: kółka komputerowe, kółko języka polskiego, zajęcia indywidualne dla uczniów słabych i zdolnych, zajęcia z kółka kulturoznawczego na potrzeby gazetki szkolnej. Internet służy do komunikacji między nauczycielami, organizacjami, Kuratorium Oświaty za pomocą poczty elektronicznej. Uczniowie przygotowują się do konkursów przedmiotowych oraz realizacji programów Sokrates, Globe. Współpracując ze środowiskiem lokalnym w obszarze upowszechniania technologii informacyjnej organizowane były pogadanki pokazy multimedialne dla rodziców na zebraniach np. Bezpieczny komputer. Na lekcjach historii, matematyki, muzyki, plastyki, języka polskiego wykorzystywany jest laptop i projektor multimedialny. W szkole jest nauczyciel, który jest egzaminatorem ECDL, uczniowie i nauczyciele mają możliwość zrobienia certyfikatu i przystąpienia do egzaminu.
Opiekunem pracowni jest : mgr Barbara Krause

Pracownia komputerowa - sala 38

W maju 2006 r. Gimnazjum nr 10 im. Jana Kochanowskiego w Chorzowie otrzymało z EFS pracownie komputerową wyposażoną w:
- 9 komputerów uczniowskich + mikrofon + 2 pary słuchawek;
- serwer;
- laptop;
- rzutnik multimedialny;
- skaner;
- drukarka laserowa.
Pracownia działa w oparciu o oprogramowanie firmy Microsoft – system operacyjny Windows XP, pakiet biurowy Office 2003, obsługą kont zarządza program SBS. Wszystkie komputery mają stałe podłączenie do Internetu. Kontrola zasobów Internetu monitorowana jest przez program ,,Opiekun ucznia w Internecie” blokujący treści szkodliwe wychowawczo. Z zajęć w pracowni korzysta tygodniowo ok. 200 uczniów. Poza lekcjami informatyki odbywają się w niej zajęcia kółka komputerowego, w trakcie których uczniowie rozwijają swoje zainteresowania informatyczne. Głównie zajmują się tworzeniem własnych stron WWW, skanowaniem obrazów, tworzeniem prezentacji, skorzystali również z możliwości założenia własnych kont e-mail i korespondują z uczniami z innych szkół. Głównie z zajęć korzystają uczniowie nie posiadający dostępu do sieci internetowej w domu. Ponadto uczniowie przygotowują się w pracowni do różnorodnych konkursów z różnych przedmiotów. Z pracowni korzystali również nauczyciele gimnazjum przygotowując dokumentację na zakończenie roku szkolnego, dokumentację awansu zawodowego oraz przygotowując zajęcia dydaktyczne i wychowawcze.
Rzutnik multimedialny i laptop – stanowiący również wyposażenie pracowni wykorzystywany był na lekcjach informatyki, techniki, języka polskiego, matematyki, sztuki itp. Ponadto sprzęt ten używano ponadto podczas konferencji szkoleniowych Rady Pedagogicznej, zebrań z rodzicami, zebrań Rady Rodziców i Rady Uczniów oraz przy organizacji imprez szkolnych. Współpracując ze środowiskiem lokalnym w obszarze upowszechniania technologii informacyjnej organizowane były pogadanki pokazy multimedialne dla rodziców na zebraniach np. Bezpieczny komputer.
Opiekunem pracowni jest nauczyciel techniki i informatyki mgr Marzanna Broszczyk – Matwij.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
w Gimnazjum nr 10


Internetowe Centrum działające w naszej szkole od 14 września 2006 roku sfinansowane zostało przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach projektu „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”. Centrum Informacji Multimedialnej składa się z czterech komputerów i sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego o łącznej wartości 14.594,44zł. W pracowni zainstalowane jest następujące oprogramowanie:
- System operacyjny Windows XP Professional
- Pakiet Office 2003,
- Opiekun Ucznia w Internecie
- program antywirusowy ArcaVir
Oprogramowanie edukacyjne:
- Multimedialna Encyklopedia PWN
- Multimedialne Słowniki PWN
- Multimedialny Atlas Świata
Centrum multimedialne cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów wszystkich klas gimnazjum oraz nauczycieli. Wszyscy chętnie korzystają z Internetu, który umożliwia uczniom znalezienie informacji potrzebnych do wykonania zadań domowych z biologii, historii, sztuki, geografii, języka polskiego, matematyki. Poszukują bieżących informacji do wiedzy o społeczeństwie. Często zaglądają też na stronę internetową naszej szkoły poszukując tam ciekawych informacji. Ćwiczą swoje umiejętności w posługiwaniu się komputerem zdobyte na lekcjach informatyki, korzystają z Worda, przygotowują prezentacje w Power Poincie, ćwiczą tworzenie baz danych w Accessie. Szukają informacji o konkursach lub o ich wynikach, przygotowują materiały do konkursów np. z języka polskiego, sztuki. Poszukują materiałów do projektów edukacyjnych realizowanych w szkole np. „Śląskie ABC”, Dzień Języków Obcych, Dzień Przedmiotów Ścisłych, gazetek klasowych, przygotowują referaty z różnych przedmiotów, nagrywają muzykę. Nauczyciele przygotowują pisma potrzebne do pracy, poszukują informacji w Internecie, szukają ciekawych pomysłów do wykorzystania, przygotowują dyplomy, skanują różne materiały.
Opiekunem centrum multimedialnego jest: mgr Barbara Kopczyńska

Copyright 2005-2015 by My, All rights reserved.Hosted by XENIUM