www.gim10.pl
  GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHORZOWIE
Samorząd UczniowskiSAMORZĄD UCZNIOWSKI 2015/2016

Samorząd Uczniowski w naszej szkole został wybrany w czasie szkolnych wyborów, które odbyły się 29 września 2014r.. Opiekunami Samorządu są w tym roku szkolnym: mgr Karolina Korzyniec i mgr Agata Molek oraz współpracująca z SU mgr Barbara Kopczyńska - Koordynatorka Ligi Międzyklasowej)
We wrześniu każda klasa otrzymała od Samorządu Regulamin Wyborów i zdecydowała, który kandydat będzie reprezentował klasę w wyborach. Kandydaci musieli złożyć pisemną zgodę na kandydowanie.
W wyniku wyborów do nowego Samorządu Uczniowskiego weszło 10 uczniów. Zgodnie z Regulaminem Wyborów do wybranych uczniów dołączyli rekomendowani przez Opiekunów członkowie poprzedniego SU: Aleksandra Łyko 3d, Natalia Trzeciok 3b, Wiktor Tajnert 3a, Kamil Kwak 2c.

Na pierwszym zebraniu Prezydium SU nastąpił podział funkcji i zadań oraz ustalony został plan pracy na ten rok szkolny.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Ordynacja wyborcza 2015-2016.

Zgłoszenie do Samorządu Uczniowskiego 2015-2016.

OTO KTO ZNALAZŁ SIĘ W SAMORZĄDZIE UCZNIOWSKIM W TYM ROKU SZKOLNYM


ALEKSANDRA ŁYKO 3D - PRZEWODNICZĄCA

NATALIA TRZECIOK 3D - Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ - RZECZNIK PRAW UCZNIA

JULIA SZTERLEJA 3D - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
- SZEF ORGANIZATORÓW

NATALIA KOKOWSKA 1A - RZECZNIK I SEKRETARZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

KACPER BUBULA 2C - KOORDYNATOR LIGI

MARTYNA KOTOWSKA 3C - SKARBNIK

ALEKSANDRA DOKUPIL 3C - SKARBNIK

ADAM KOSIŃSKI 2C - ORGANIZATOR

DOMINIKA NOWAK 3B-ORGANIZATOR

KAMIL KWAK 2C - ORGANIZATOR

MARTYNA LANDKOCZ 1A-ORGANIZATOR

NATALIA KOKOWSKA 1A - ORGANIZATOR

JAKUB KOŚCIELNY 2A - ORGANIZATOR

WIKTOR TAJNER 3A - ORGANIZATORZ historii naszego SU...
Samorząd Uczniowski 2005/2006
Samorząd Uczniowski 2006/2007
Samorząd Uczniowski 2007/2008
Samorząd Uczniowski 2008/2009
Samorząd Uczniowski 2009/2010
Samorząd Uczniowski 2010/2011
Samorząd Uczniowski 2011/2012
Samorząd Uczniowski 2012/2013
Samorząd Uczniowski 2014/2015
Copyright 2005-2015 by My, All rights reserved.Hosted by XENIUM