www.gim10.pl
  GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHORZOWIE
Oferta szkoły - realizowane i zrealizowane programy

AKTYWNY W SZKOLE - AKTYWNY W ŻYCIU

Logo projektu Projekt „AKTYWNY W SZKOLE – AKTYWNY W ŻYCIU” skierowany był do społeczności gimnazjów: uczniów, nauczycieli, dyrektorów, a także przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego prowadzących te szkoły – w sumie beneficjentami projektu będzie ponad 3000 osób. W projekcie wzięły udział gimnazja zlokalizowane na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego i łódzkiego. ...więcej

PROGRAM "DELF"

wizyta w Hiszpanii Program DELF skierowany był do uczniów klas realizujących naukę języka francuskiego w zwiększonym wymiarze. DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française (wydawany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej) Polska stojąc na progu Unii Europejskiej powinna szczycić się wszechstronnie wykształconą młodzieżą, a w naszej gestii leży jak najlepsze przygotowanie jej do pewnego i odważnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Języki obce można porównać do trampoliny dla przyszłej kariery, a prawidłowo nauczany język ...więcej

PROGRAM "SOCRATES - COMENIUS"

W 1995 roku powstał Program Socrates, którego celem było promowanie współpracy i wymiany oraz wzmocnienie wymiaru europejskiego w dziedzinie edukacji. Jeden z jego komponentów - Comenius dotyczy edukacji szkolnej. Ogólne cele Programu Socrates- Comenius bardzo zbliżone były do naszych własnych wyobrażeń edukacji europejskiej w szkole. ...więcej

PROGRAM "GLOBE"

wizyta w Hiszpanii GLOBE – Global Learning and Observations to Benefit the Environment. W roku szkolnym 2003/2004 Gimnazjum nr 10 im. Jana Kochanowskiego w Chorzowie przystąpiło do realizacji programu GLOBE. Jest to amerykański program edukacyjno-ekologiczny polegający na monitoringu środowiska przyrodniczo-geograficznego najbliższej okolicy. Uczniowie włączając się w realizację tego programu prowadzą pod nadzorem nauczycieli (takich przedmiotów jak chemia, fizyka, biologia i geografia) badania atmosfery, badania hydrologiczne oraz badania biologiczne dotyczące pokrycia terenu. ...więcej

Copyright 2005-2015 by My, All rights reserved.Hosted by XENIUM