www.gim10.pl
  GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHORZOWIE
Oferta szkoły


Szkolna Liga Międzyklasowa rozpoczęła swoją działalność od roku szkolnego 2004/2005, po uzyskaniu akceptacji Dyrekcji Szkoły, Grona Pedagogicznego i Rady Rodziców.Pomysłodawcą były: p.Aleksandra Janik i p.Barbara Kopczyńska. Od początku w rywalizacji klas biorą udział uczniowie Gimnazjum nr 10, zbierający punkty na koncie swojej klasy. Udział w Lidze jest obligatoryjny dla wszystkich klas.Wśród osób współpracujących z Ligą znajdują się: Dyrekcja Szkoły, nauczyciele naszej szkoły, pracownicy biblioteki, pedagog i psycholog oraz Rada Uczniów, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci działające w szkole i Samorząd Uczniowski,a także członkowie kółka dziennikarsko - kulturoznawczego i Klubu Młodzi Obywatele.

Koordynatorzy Ligi

Koordynatorem działań ligi i osobą nadzorującą zebranie i podsumowanie punktów przez Koordynatorów Ligi - Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, jest p.Barbara Kopczyńska, do której można się zgłaszać z ewentualnymi pytaniami.

Nagrody dla zwycięzców

Wszystkie nagrody ufundowane są przez Radę Rodziców Gimnazjum nr 10 w Chorzowie.
1. I miejsce - dyplom i nagroda w postaci wycieczki 1-dniowej dla całej klasy.Dodatkowo zwycięska klasa otrzymuje Puchar Szkoły, który przekażą zwycięzcy poprzedniej edycji.
2. Klasy, które zajmą miejsca II-III otrzymają dyplomy, zaś nagrody uzależnione są od pozyskanych środków. W roku szkolnym 2004/2005 nagrodami były wyjścia do teatru i do Planetarium dla całych klas.
3. Postaramy się by o klasach, które zwyciężą w Szkolnej Lidze Międzyklasowej (miejsca I - III), informacje zamieściła lokalna prasa.
4. Nagrody zdobyte przez uczniów klas III zostaną "zrealizowane" w czerwcu po ogłoszeniu wyników, zaś nagrody klas I-II we wrześniu kolejnego roku szkolnego.

Wyniki dotychczasowych edycji

ROK SZKOLNY 2009/2010 - EDYCJA VI
Walka o I miejsce była w tym roku wyjątkowo zacięta. Praktycznie do ostatniego momentu nie było wiadomo kto stanie na najwyższym stopniu podium. Bitwę o miano najlepszych stoczyły ze sobą klasy: I E, I D i II D. Ostatecznie na I miejscu znalazła się klasa I E, na miejscu II - I D, zaś na miejscu III - II D. Jak co roku, dyplomy i nagrody zostały wręczone na akademii kończącej rok szkolny. Wszystkie nagrody ufundowała Dyrekcja Szkoły i Rada Rodziców.

ROK SZKOLNY 2008/2009 - EDYCJA V
Zaciętą walkę o pierwsze trzy miejsca stoczyły ze sobą klasy: III F, I D i II D. Ostatecznie na I miejscu uplasowala się klasa III F, na miejscu II - II D, zaś na miejscu III - I D. Dyplomy i nagrody zostały wręczone na akademii kończącej rok szkolny. Wszystkie nagrody ufundowała Dyrekcja Szkoły i Rada Rodziców.

ROK SZKOLNY 2007/2008 - EDYCJA IV
I miejsce - II F, II miejsce - II D, zaś miejsce III - III D. Walka jak zawsze była zacięta i do ostatnich podliczeń nie było wiadomo, kto wygrał zmagania. Podobnie jak w latach ubiegłych wszystkie nagrody ufundowała Dyrekcja Szkoły i Rada Rodziców.

ROK SZKOLNY 2006/2007 - EDYCJA III
Zaciętą walkę o pierwsze trzy miejsca stoczyły ze sobą klasy: I F, I D i II D. Przygotowany wykres pozwoli prześledzić wszystkie wyniki Wykres.Zdobywcy I miejsca wyborą się na klasową wycieczkę, II miejsce to klasowe wyjście do kina/teatru, zaś zdobywcy III miejsca także wezmą udział w klasowym wyjściu. Wszystkie nagrody ufundowała Dyrekcja Szkoły i Rada Rodziców.

ROK SZKOLNY 2005/2006 - EDYCJA II
Zaciętą walkę o pierwsze trzy miejsca stoczyły ze sobą klasy: I D, II D i III D. Przygotowane tabele pozwolą prześledzić wszystkie wyniki. Wykres i tabela wyników Zdobywcy I miejsca wyborą się na klasową wycieczkę, II miejsce to klasowe wyjście do kina/teatru, zaś zdobywcy III miejsca także wezmą udział w klasowym wyjściu. Wszystkie nagrody ufundowała Dyrekcja Szkoły i Rada Rodziców.

ROK SZKOLNY 2004/2005 - EDYCJA I
I miejsce - klasa II D (w ramach nagrody była w Krakowie, otrzymała także PUCHAR SZKOŁY)
II miejsce - klasa I D (w ramach nagrody wybrała się do teatru)
III miejsce - klasa III A (w ramach nagrody wybrała się do Planetarium)
Wyróżnienia Specjalne: klasa III A i III C. Wszystkie nagrody ufundowała Dyrekcja Szkoły i Rada Rodziców.

Kryteria oceny klas i przyznawania punktów

Oto za co każda z klas może uzyskać punkty na swoim koncie.Szczegółową ilość punktów zapisano w Regulaminie, który otrzymuje wychowawca i koordynator klasowy Ligi.
1.Do ogólnej punktacji będą wliczane:
- wyniki konkursów przeprowadzanych w ramach szkolnych imprez oraz konkursów dodatkowych
- akcje społeczne organizowane na terenie szkoły
- rozgrywki sportowe trwające przez cały rok szkolny
2. Dodatkowe punkty można uzyskać za:
- wystrój klasy (stan kwiatów, dekoracja) i gazetkę ścienną, wystrój świąteczny klasy
- strój galowy obowiązujący na szkolnych imprezach i w czasie wyjść
- czytelnictwo, średnie klas za I półrocze, oceny z zachowania całej klasy, udział uczniów z danej klasy w konkursach pozaszkolnych i konkursach przedmiotowych i frekwencję.
3.Punkty karne klasa można uzyskać za:
- lekceważące potraktowanie przygotowanych dla klasy zadań - na wniosek koordynatorów poszczególnych konkursów i imprez (30 pkt karnych)
- przyłapaniu uczniów klasy na paleniu i niszczeniu mienia szkoły lub rówieśników oraz rażące naruszenie zasad współżycia społecznego (30 pkt karny za incydent) (Powyższe punkty przyznawane są na podstawie informacji przygotowanych przez panią pedagog i panią psycholog)
- spóźnienia na lekcje i nieusprawiedliwione godziny lekcyjne (Powyższe punkty przyznawane są zgodnie z informacjami zamieszczonymi w dzienniku)

Copyright 2005-2015 by My, All rights reserved.Hosted by XENIUM