www.gim10.pl
  GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHORZOWIE
Piykno mowa
Wspominki

PIYKNY MOJ

Najbardziej my czekali zawsze na moj. To był richtik piykny miesiąc. Stromy1 cześni2 kwitły najfajniej. A tam, kaj żech miyszkała, jakech miała tela lot co wy, było ich bardzo wiela. Latali my po bosoku, bo szczewiki trza było szanować, bo przeca było pora lat po wojnie, to teroz ani się tego forsztelować3 nie poradzicie, było biydnie. W szczewikach w lato to my chodziyli do szkoły, do kościoła, do dochtora, abo jak my do kogo z łojcami4 szli. Po bosoku lotoli i mali i srodzy, co mieli i 17 lot.
W moju to najważniejsze to było „majowe”5 . Wiela nos było w parafiji, tela było w kościele. A farosz5 nos wszystkich znoł, to my i trocha ze strachu chodziyli. Ale downi to ksionc i rechtor 1 jak coś powiedzieli, to my se jejich słowo wożyli. A jak my szli, a z daleka my widzieli ksiyndza abo rachtora7, to my to my już sie ugodali, kiety jednako zrobić kniks8 i pedzieć „pochwalony” abo „dzień dobry”. A potym z majowego całom „bandom” szli my na gorka za miasto. Najpiyerw my siodali na rancie9 , synki przysmyczyli akodyjon, śpiywali my, a potym grali my w palanta do ćmoka10 , albo w klipa. W moju już tela nie trza sie było uczyć, jak w cołkim roku, to my mieli trocha fraj11 . A potym to już te porki12 sie rozchodziyły. Synki łodprowadzali dziołchy do domu. Ale niy pod soma siyń, bo jakby tak łojce widzieli, to by my jeszcze lyjty13 dostali.
Tak to było downij inaczyj, ale za to uciechy my mieli łogromnie wiela. Żodyn szpetnie niy godoł, tyż my sie wadziyli14 , ale zaros my się godziyli. Teraz mi sie niy podobo, że synki godają szpetnie, ale słysza, że dzołchy tyż niy som lepsze. A to gańba, bo dziołcha musi się szanować, a jak sama szpetnie godo, to aż się ji gymba krziwi i jak łona mo być fajno? No to dziołszki patrzcie tam jako i nie godajcie szpetnie, a i synkom to wyerklerujcie, żeby pszi wos się jynzyk zicherkom zapiynali, żeby łoszkliwie niy godać.
Pozdrowiom i życza Wom co byście fajnie mieli na feryjach, a Waszym rechotom, coby mieli trocha spokoju i odpoczyli se, żeby zaś łod września mogli przyjść do szkoły z uciechom.

Słowniczek podręczny
1 drzewa
2 czereśnie
3 wyobrazić sobie
4 z rodzicami
5 nabożeństwo majowe
6 proboszcz
7 nauczyciel
8 dryg, ukłon
9 rów przydrożny
10 aż się zrobiło ciemno
11 trochę wolnego
12 pary zakochanych
13 lanie
14 kłócili

Copyright 2005-2015 by My, All rights reserved.Hosted by XENIUM